NTM to określenie dolegliwości, z którą musi żyć znaczna część osób w Polsce. Może ono występować u przedstawicielek płci żeńskiej, jak i mężczyzn. Większą część przypadków stanowią jednak kobiety. Zagrożenie chorobą zwiększa się przy tym wraz z